Kdo ze sebe učiní zvíře, zbaví se bolesti člověčenství!!!